Dlaczego warto? Zalety instalacji systemu RCP

dlaczegowarto

Dlaczego warto?

Ewidencja czasu pracy przynosi pracodawcy duże oszczędności, w skali roku są one wielokrotnie większe niż koszt zakupu i wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy. Pracodawca przestaje płacić pracownikom za kilkuminutowe spóźnienia, wyjścia „na papierosa” czy plotki w firmowej kuchni.

Przeprowadźmy szybką kalkulację dla małej firmy:
 • Liczba pracowników: 20 osób
 • Stawka godzinowa: 12 PLN
 • Średnie dzienne spóźnienie: 10 minut
 • Średnie czas dziennych przerw „na papierosa”: 10 minut
 • Łączny miesięczny czas spóźnień i przerw: 146 godzin
 • Łączny miesięczny koszt spóźnień i przerw: 1 752,00 PLN
W tym przypadku wdrożenie systemu RCP zwraca się już po pierwszym miesiącu.

Oszczędność to nie jest jedyny powód instalacji systemu ewidencji czasu pracy. Oto kolejne:

 • Zmniejszenie nakładów, a zatem i kosztów, związanych z mozolnym ręcznym obliczaniem czasu pracy. Kadrowa może zająć się realizowaniem innych swoich obowiązków. Program TRI-GO-RCP kilkukrotnie przyspiesza sporządzenie list obecności i list płac.

 • Pracownicy są bardziej zdyscyplinowani. Wyeliminowane są potencjalne możliwości oszukiwania przy ręcznym wpisywaniu się na listę obecności (nierzetelne wpisywanie godziny, zapisywanie innych pracowników).

 • Wzrasta prestiż firmy. Jeśli przy wejściu jest zainstalowane nowoczesne, atrakcyjnie wyglądające urządzenie elektroniczne to odwiedzający firmę goście dostrzegają je i interesują się nim. To buduje obraz firmy technologicznej, nowocześnie zarządzanej.

 • Łatwiejszy nadzór pracowników w oddziałach zlokalizowanych poza centralą firmy. Nawet jeśli w oddziale nie ma osoby kontrolującej to pracownicy i tak rejestrują rzetelnie godziny wejść i wyjść z pracy. Ewidencja czasu pracy jest prowadzona precyzyjnie.

 • Podniesienie bezpieczeństwa. Terminal rejestracji czasu pracy może sterować zamkiem elektromagnetycznym w drzwiach. Dzięki temu wstęp na teren firmy mają wyłącznie pracownicy. Osoby postronne nie otworzą drzwi. Uprawnienia do otwierania drzwi są ustawiane w programie TRI-GO-RCP i zapisywane.