Ewidencja czasu pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają zwykle ściśle określone godziny wykonywania swoich obowiązków. Czas ten powinien być precyzyjnie rejestrowany, zarówno ze względu na prawa pracownika, jak też dla dobra pracodawcy. Kontrolowanie czasu pracy wprowadza porządek, który jest szczególnie istotny wtedy, gdy poszczególni zatrudnieni pracują w różnych godzinach.

Ewidencja czasu pracy jest jasna i precyzyjna a przy tym nie sprawia kłopotów

Opracowana przez naszą firmę aplikacja TRI-GO-RCP jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie kontroli pracowników. Kierownicy i menedżerowie nie muszą osobiście weryfikować godzin wejść i wyjść. Zamiast nich kontrolę czasu pracy sprawują terminale i oprogramowanie. Możliwości programu są tak określone, że ewidencja czasu pracy jest jasna i precyzyjna a przy tym nie sprawia kłopotów. Aplikacja umożliwia między innymi drukowanie raportów i list obecności, zarówno dla jednej osoby, jak i dla większej liczby pracowników. W raportach mogą być uwzględniane przerwy w pracy, nieobecności (urlopy, delegacje i inne), a także godziny nadliczbowe.

TRI-GO-RCP oblicza czas pracy nocnej

Program TRI-GO-RCP oblicza czas pracy nocnej, chodzi o takie sytuacje, kiedy pracownik rozpoczyna pracę jednego dnia wieczorem, a kończy kolejnego dnia rano. Jest to jeden dzień roboczy choć ma różne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeszcze bardziej zaawansowaną funkcją programu jest tryb hotelowy, który łączy w sobie dwie metody obliczania godzin: pracę nocą oraz pracę z przerwami. Funkcja ta jest przydatna w przypadku osób, których czas pracy jest złożony, a kierownicy nie chcą marnować czasu na tworzenie w programie skomplikowanych harmonogramów pracy.

Oprócz aplikacji TRI-GO-RCP, której zadaniem jest ewidencja czasu pracy, dostarczamy też zegary czasu pracy. Są to specjalistyczne urządzenia do rejestrowania godzin wejść i wyjść marki Anviz wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych lub czytnik linii papilarnych. Terminale zapisują w pamięci wszystkie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz rozpoczęcia i zakończenia przerw. Pamięć urządzenia mieści dziesiątki tysięcy rejestracji.

Ewidencja czasu pracy może być realizowana za pomocą naszej aplikacji lub przy użyciu programu stworzonego przez producenta.


Obydwa programy są dostarczane na płytach CD dołączonych do terminali. Ewidencja pracowników jest podstawowym zadaniem terminali czasu pracy. Jednak funkcjonalność tych urządzeń jest jeszcze poszerzona o kontrolę dostępu. Przy rejestrowaniu wejścia lub wyjścia terminal może odblokowywać zamek elektromagnetyczny w drzwiach lub sterować kołowrotem.