FAQ

 • Procedurę dodawania pracownika należy rozpocząć w oprogramowaniu TRI-GO-RCP klikając w kafelek Pracownicy,

 • Kliknij w kafelek Dodaj pracownika i wprowadź dane (obowiązkowe pola to Imię oraz Nazwisko). Po wprowadzeniu danych trzeba je potwierdzić przyciskiem Dodaj. Po tej operacji pracownik pojawi się na liście. Analogicznie należy postąpić ze wszystkimi pracownikami.

 • Kolejnym krokiem jest przesłanie danych pracowników do urządzenia. W tym celu z menu głównego programu wybierz opcję Terminal, a następnie kliknij w kafelek Wyślij dane pracowników. Po tej operacji dane pracowników zostaną umieszczone w pamięci urządzenia.

 • W urządzeniu należy dodać odcisk palca i/lub kartę dla każdego użytkownika. W tym celu wejdź w Menu urządzenia (przycisk M)

 • Następnie strzałkami wybierz opcję Użytkownicy i Dodaj. Na ekranie pojawi się ekran w którym należy podać ID pracownika.

 • Wprowadź ID pracownika odpowiadające jego numerowi na liście pracowników utworzonej w TRI-GO-RCP. Po wpisaniu poprawnego ID wciśnij przycisk OK na urządzeniu. Na ekranie wyświetlą się opcje identyfikacji pracownika (OP-odcisk palca RF-karta zbliżeniowa).

 • Wybierz za pomocą strzałek odpowiednią opcję i przyłóż kartę lub palec (palec należy przyłożyć 2 krotnie).

 • Po przeprowadzeniu tej operacji dla każdego pracownika, należy w TRI-GO-RCP wybrać opcję Terminal i kliknąć kafelek Pobierz dane pracowników. Po tej operacji procedura dodawania pracowników jest zakończona.

 • Dodawanie nowo zatrudnionych pracowników odbywa się według opisanych powyżej reguł, czyli dodanie pracowników w oprogramowaniu- wysłanie do urządzenia-dodanie odcisków palca i/lub kart w urządzeniu- pobranie danych do programu.

 • Sprawdź połączenia kablowe.

 • W przypadku połączenia przez kabel USB po prawej stronie ekranu powinien pojawić się symbol połączenia USB (drzewko) jeśli symbol nie jest widoczny prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

 • Jeśli na ekranie widnieje napis USB ADMIN lub ADMIN należy zarejstrować odcisk palca lub kartę administratora w urządzeniu, następnie spróbować ponownie ustanowić połączenie.

 • Jeśli urządzenie nadal nie chce się połączyć należy sprawdzić czy opcje połączeniowe ustawione w programie TRI-GO-RCP są poprawne i zgadzają się z danymi w urządzeniu. W tym celu w TRI-GO-RCP kliknij w kafelek Terminal a następnie Ustawienia połączeń. Sprawdź czy wpisane jest odpowiednie ID urządzenia, czy został wybrany właściwy sposób komunikacji.

 • Jeśli wybrana została komunikacja przez LAN sprawdź poprawność konfiguracji sieci.

 • Wszystkie te parametry należy sprawdzić również w urządzeniu wchodząc w Menu (przycisk M) Ustawienia - Podstawowe Sprawdź wartość SN (ID urządzenia domyślnie powinno być ustawione na wartość 1). Jeśli urządzenie podłączone jest przez sieć LAN to należy jeszcze sprawdzić ustawienia sieci w Menu/Ustawienia/Podstawowe/Sieć.

 • Jeśli wszystkie powyżej omówione parametry są prawidłowe, a urządzenie w dalszym ciągu nie łączy się to prosimy o kontakt.

 • Algorytm programu pozwoli na obliczenie raportu tylko wtedy jeśli będzie zachowana prawidłowa kolejność wykonywania rejestracji (wejście/wyjście).

 • Każdy dzień pracy musi być rozpoczęty rejestracją Wejścia a zakończony rejestracją Wyjścia.

 • Rozwiązaniem problemu jest uporządkowanie zdarzeń.

 • Kliknij kafelek pracownicy, następnie wybierz pracownika dla którego pojawia się komunikat uporządkuj zdarzenia,

 • Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z listy wybierz opcję zdarzenia.

 • Wyświetli się lista zdarzeń, należy sprawdzić czy kolejność jest zachowana. Jeżeli nie to błędne zdarzenie można edytować lub usunąć.

 • W celu usunięcia/edycji zdarzenia kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję (Edytuj/Usuń/Dodaj).

 • Po uporządkowaniu zdarzeń powróci możliwość wygenerowania raportu.

 • Najczęstszą przyczyną tego problemu jest niestaranne dodanie wzorców odcisku palca w urządzeniu (palec nie został precyzyjnie 2 krotnie przyłożony do czytnika).

 • Należy usunąć i ponownie dodać pracownika.

 • Niektórzy pracownicy mogą mieć silnie zniszczone lub zmienione przez kontakt z wodą czy np. brudem linie papilarne i dlatego urządzenie nie może ich prawidłowo rozpoznać. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie innej metody identyfikacji dla takiego pracownika (Pin lub Karta).

 • Procedura dodawania pracownika nie została wykonana prawidłowo. Zobacz poradę "Jak prawidłowo dodać pracownika do systemu".

 • Anviz D200 wyposażony jest w wbudowany akumulator. W związku z tym przed podłączeniem urządzenia do komputera terminal należy wyłączyć przytrzymując przycisk OK. Jest to niezbędne do prawidłowego rozpoznania urządzenia przez system Windows. Po podłączeniu terminala do gniazda USB w komputerze urządzenie należy ponownie uruchomić i spróbować się z nim połączyć. Jeśli problem nadal występuje prosimy o kontakt.
  We wszystkich oferowanych przez nas urządzeniach istnieje możliwość ustawienia administratora urządzenia. Nadanie praw administratora odbywa się w urządzeniu. Należy wejść w Menu, następnie wybrać opcję Użytkownicy - Ustaw. Administratora. Należy wskazać ID Użytkownika, który ma zostać administratorem i zatwierdzić przyciskiem OK.
  UWAGA !!! Przed nadaniem praw administratora proszę upewnić się, że wybrany użytkownik ma dodane odciski palca, kartę lub pin. Jeśli wymienione warunki nie zostaną spełnione, dostęp do urządzenia zostanie zablokowany. Odblokowanie urządzenia wiąże się z utratą danych zapisanych w pamięci urządzenia, oraz wysyłka do serwisu.