Program TRI-GO-RCP (Kontrola pracowników)

aplikacja

Ewidencja czasu pracy informacje o TRI-GO-RCP

Program TRI-GO-RCP wraz z terminalem do rejestrowania wejść i wyjść stanowi kompletny system do rejestrowania i rozliczania czasu pracy pracowników. TRI-GO-RCP BASIC to intuicyjny i prosty program przeznaczony do kontroli pracowników oraz rozliczania czasu pracy małej lub średniej liczby pracowników. Instalacja i aktywacja jest błyskawiczna. Interfejs programu został maksymalnie uproszczony, dzięki temu praca z programem jest łatwa i nie wymaga wiedzy informatycznej. Sporządzenie podsumowań nie wymaga wprowadzania planów pracy i dzięki temu zajmuje niewiele czasu, a same raporty w przejrzysty sposób pokazują wyłączenie najważniejsze dane.
Kontrola pracowników staje się jasna i przejrzysta. Możliwości programu :

 • obsługa bez mozolnego ustalania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • uwzględnianie w rozliczeniach przerw w pracy,
 • rozliczanie pracy podczas zmian nocnych,
 • obliczanie godzin podstawowych i nadliczbowych,
 • drukowanie zestawień dla jednego lub wielu pracowników.
 • tryb_hotel

  Tryb hotelowy

  Funkcja Tryb hotelowy służy do rozliczania pracowników, którzy mają bardzo złożony czas pracy. Jest to połączenie trybów Praca nocą i Praca z przerwami. Tryb hotelowy wymaga wykupienia rozszerzonej licencji.

  praca_noca

  Praca nocą

  Funkcja Praca nocą służy do rozliczania pracowników, którzy rozpoczynają pracę jednego dnia, a kończą następnego. Włączenie tej funkcji nie spowoduje zmian w rozliczaniu pracowników pracujących na zmiany dzienne.

  godziny_nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe

  Funkcja Godziny nadliczbowe działa wyłącznie wtedy, kiedy zdefiniowany jest dzienny wymiar pracy. Jeśli funkcja godzin nadliczbowych zostanie włączona, to program będzie rozdzielał czas pracy na dwa składniki.

  praca_z_przerwami

  Praca z przerwami

  Włączenie funkcji Praca z przerwami zalecane jest w sytuacji, gdy pracownicy w trakcie dnia mogą wychodzić na przerwy, ale czas tych przerw nie jest wliczany do czasu pracy. W raportach pojawi się osobna kolumna z informacją o czasie przerw.

  terminal_zdalny

  Zarządzanie zdalne

  Zarządzanie zdalne pozwala na łączenie sie z terminalem, podłączonym do komputera poprzez kabel USB lub sieć LAN, znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie. Tryb wymaga wykupienia rozszerzonej licencji.

  zabezpiecz_program

  Zabezpieczenie programu

  Użycie funkcji Zabezpieczenie programu umożliwia zablokowanie dostępu do aplikacji przed niepowołanymi osobami. Uzyskanie dostępu do programu wymagało będzie podania loginu oraz hasła utworzonego wcześniej.